KONSERWWACJA

A A A
 

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż przed konserwacją

Goszczyn - witraż przed konserwacją

Goszczyn - witraż w trakcie konserwacji

Goszczyn - witraż w trakcie konserwacji

Goszczyn - witraż przed konserwacją

Goszczyn - witraż przed konserwacją

Goszczyn - witraż po konserwacji

Goszczyn - witraż po konserwacji